Central Garden & Pet Co. (CENT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 28,60% 29,72% 29,39% 29,55% 29,54%
Marża zysku operacyjnego 6,36% 7,79% 7,70% 7,34% 6,38%
Marża zysku brutto 4,91% 5,96% 5,90% 5,70% 5,00%
Marża zysku netto 3,80% 4,56% 4,59% 4,48% 3,89%

Zwrot z inwestycji

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Operacyjny ROA 6,23% 7,92% 8,17% 8,46% 7,51%
ROA 3,72% 4,64% 4,87% 5,16% 4,58%
Zwrot z kapitału całkowitego 7,98% 10,32% 10,57% 11,18% 9,00%
ROE 8,66% 11,41% 12,42% 11,21% 9,32%