Central Garden & Pet Co. (CENT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 29,72% 29,39% 29,55% 29,54% 30,49%
Marża zysku operacyjnego 7,79% 7,70% 7,34% 6,38% 7,43%
Marża zysku brutto 5,96% 5,90% 5,70% 5,00% 5,75%
Marża zysku netto 4,56% 4,59% 4,48% 3,89% 5,58%

Zwrot z inwestycji

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Operacyjny ROA 7,92% 8,17% 8,46% 7,51% 8,63%
ROA 4,64% 4,87% 5,16% 4,58% 6,48%
Zwrot z kapitału całkowitego 10,32% 10,57% 11,18% 9,00% 10,01%
ROE 11,41% 12,42% 11,21% 9,32% 12,98%