Central Garden & Pet Co. (CENT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 310 080 3 338 590 3 303 680 2 695 510 2 383 010
Aktywa razem w tys. USD 3 378 650 3 282 000 3 116 680 2 339 360 2 025 020
Rotacja aktywów razem 0,98 1,02 1,06 1,15 1,18

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 310 080K ÷ $3 378 650K
= 0,98


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Central Garden & Pet Co.
CENT
0,98
Central Garden & Pet Co.
CENTA
0,98
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
1,22
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
1,77