Central Garden & Pet Co. (CENT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 338 590 6 607 370 2 695 510 2 383 010 2 215 360
Aktywa razem w tys. USD 3 282 000 6 233 360 2 339 360 2 025 020 1 907 210
Rotacja aktywów razem 1,02 1,06 1,15 1,18 1,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 338 590K ÷ $3 282 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Central Garden & Pet Co.
CENT
1,02
Central Garden & Pet Co.
CENTA
1,02
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
1,13
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
1,89