Central Garden & Pet Co. (CENT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 186 240 2 369 370 693 956 693 037 692 031
Aktywa razem w tys. USD 3 282 000 6 233 360 2 339 360 2 025 020 1 907 210
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,38 0,30 0,34 0,36

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 186 240K ÷ $3 282 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do aktywów
Central Garden & Pet Co.
CENT
0,36
Central Garden & Pet Co.
CENTA
0,36
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
0,05
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
0,34