Central Garden & Pet Co. (CENT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 177 442 852 844 652 712 497 749 482 106
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 46 883 67 028 27 498 30 160 20 562
Należności w tys. USD 376 787 770 768 391 773 300 135 275 908
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 465 892 1 044 640 440 262 278 525 212 964
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,62 2,43 2,97 3,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($177 442K + $46 883K + $376 787K) ÷ $465 892K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Central Garden & Pet Co.
CENT
1,29
Central Garden & Pet Co.
CENTA
1,29
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
1,45
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
0,73