Central Garden & Pet Co. (CENT)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 992 305 1 941 800 796 558 704 041 675 376
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 338 590 6 607 370 2 695 510 2 383 010 2 215 360
Marża zysku ze sprzedaży brutto 29,72% 29,39% 29,55% 29,54% 30,49%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $992 305K ÷ $3 338 590K
= 29,72%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Marża zysku ze sprzedaży brutto
Central Garden & Pet Co.
CENT
29,72%
Central Garden & Pet Co.
CENTA
29,72%
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
26,77%
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
10,37%