Central Garden & Pet Co. (CENT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
EBIT w tys. USD 260 036 508 992 197 977 152 068 164 536
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 186 240 2 369 370 693 956 693 037 692 031
Kapitał własny w tys. USD 1 333 710 2 444 500 1 076 800 996 007 952 449
Zwrot z kapitału całkowitego 10,32% 10,57% 11,18% 9,00% 10,01%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $260 036K ÷ ($1 186 240K + $1 333 710K)
= 10,32%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Zwrot z kapitału całkowitego
Central Garden & Pet Co.
CENT
10,32%
Central Garden & Pet Co.
CENTA
10,32%
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
6,84%
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
20,09%