Central Garden & Pet Co. (CENT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 210 646 260 036 254 496 197 977 152 068
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 187 960 1 186 240 1 184 680 693 956 693 037
Kapitał własny w tys. USD 1 451 350 1 333 710 1 222 250 1 076 800 996 007
Zwrot z kapitału całkowitego 7,98% 10,32% 10,57% 11,18% 9,00%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $210 646K ÷ ($1 187 960K + $1 451 350K)
= 7,98%


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Zwrot z kapitału całkowitego
Central Garden & Pet Co.
CENT
7,98%
Central Garden & Pet Co.
CENTA
7,98%
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
11,84%
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
8,49%