Central Garden & Pet Co. (CENT)

ROA

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 152 152 303 492 120 676 92 786 123 594
Aktywa razem w tys. USD 3 282 000 6 233 360 2 339 360 2 025 020 1 907 210
ROA 4,64% 4,87% 5,16% 4,58% 6,48%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $152 152K ÷ $3 282 000K
= 4,64%


Analiza porównawcza

2022