Central Garden & Pet Co. (CENT)

ROA

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 125 643 152 152 151 746 120 676 92 786
Aktywa razem w tys. USD 3 378 650 3 282 000 3 116 680 2 339 360 2 025 020
ROA 3,72% 4,64% 4,87% 5,16% 4,58%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $125 643K ÷ $3 378 650K
= 3,72%


Analiza porównawcza

2023