Central Garden & Pet Co. (CENT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 346 280 4 665 570 1 898 950 1 678 970 1 539 990
Zapasy w tys. USD 938 000 1 370 470 439 615 466 197 427 823
Rotacja zapasów 2,50 3,40 4,32 3,60 3,60

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 346 280K ÷ $938 000K
= 2,50


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zapasów
Central Garden & Pet Co.
CENT
2,50
Central Garden & Pet Co.
CENTA
2,50
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
5,60
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
7,87