Central Garden & Pet Co. (CENT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 363 240 2 346 280 2 332 780 1 898 950 1 678 970
Zapasy w tys. USD 838 188 938 000 685 237 439 615 466 197
Rotacja zapasów 2,82 2,50 3,40 4,32 3,60

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 363 240K ÷ $838 188K
= 2,82


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zapasów
Central Garden & Pet Co.
CENT
2,82
Central Garden & Pet Co.
CENTA
2,82
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
6,35
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
8,18