Central Garden & Pet Co. (CENT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(25 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
2021/Q1
(26 gru 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 2 346 280 2 891 242 2 900 255 2 895 528 4 665 570 2 286 281 2 140 939 1 974 200
Zapasy w tys. USD 938 000 882 522 888 051 844 899 1 370 470 626 635 672 901 574 878
Rotacja zapasów 2,50 3,28 3,27 3,43 3,40 3,65 3,18 3,43

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $2 346 280K ÷ $938 000K
= 2,50


Analiza porównawcza

2022/Q4