Central Garden & Pet Co. (CENT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 346 280 2 332 780 1 898 950 1 678 970 1 539 990
Zobowiązania handlowe w tys. USD 215 681 245 542 205 234 149 246 110 259
Rotacja zobowiązań 10,88 9,50 9,25 11,25 13,97

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 346 280K ÷ $215 681K
= 10,88


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
Central Garden & Pet Co.
CENT
10,88
Central Garden & Pet Co.
CENTA
10,88
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
9,35
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
10,39