Central Garden & Pet Co. (CENT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(25 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
2021/Q1
(26 gru 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 2 346 280 2 891 242 2 900 255 2 895 528 4 665 570 2 286 281 2 140 939 1 974 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 215 681 241 093 297 194 244 826 491 084 237 050 278 969 216 991
Rotacja zobowiązań 10,88 11,99 9,76 11,83 9,50 9,64 7,67 9,10

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 346 280K ÷ $215 681K
= 10,88


Analiza porównawcza

2022/Q4