Central Garden & Pet Co. (CENT)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Aktywa razem w tys. USD 3 282 000 6 233 360 2 339 360 2 025 020 1 907 210
Kapitał własny w tys. USD 1 333 710 2 444 500 1 076 800 996 007 952 449
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,46 2,55 2,17 2,03 2,00

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 282 000K ÷ $1 333 710K
= 2,46


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik dźwigni finansowej
Central Garden & Pet Co.
CENT
2,46
Central Garden & Pet Co.
CENTA
2,46
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
1,41
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
3,26