Central Garden & Pet Co. (CENT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q1
(24 gru 2022)
2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(25 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 3 304 855 3 338 590 4 109 398 4 131 098 4 111 980 6 607 370 3 240 531 3 036 934
Aktywa razem w tys. USD 3 229 070 3 282 000 3 345 930 3 349 260 3 118 040 6 233 360 3 123 500 2 847 100
Rotacja aktywów razem 1,02 1,02 1,23 1,23 1,32 1,06 1,04 1,07

2023/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $3 304 855K ÷ $3 229 070K
= 1,02


Analiza porównawcza

2023/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Central Garden & Pet Co.
CENT
1,02
Central Garden & Pet Co.
CENTA
1,02
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
1,15
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
1,89