Badger Meter Inc. (BMI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 141 805 128 361 138 052 114 787 100 210 89 219 87 174 67 038
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 18 013 15 892 13 273 13 742 15 027 10 891 8 709 13 083
Należności w tys. USD 84 020 84 246 76 651 83 491 77 247 78 147 65 866 73 747
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 118 914 115 786 110 312 101 785 97 335 88 509 82 146 79 835
Wskaźnik płynności szybkiej 2,05 1,97 2,07 2,08 1,98 2,01 1,97 1,93

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($141 805K + $18 013K + $84 020K) ÷ $118 914K
= 2,05