Badger Meter Inc. (BMI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 219 970 205 484 168 249 163 528 162 349
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 565 568 505 198 425 544 424 625 433 732
Marża zysku ze sprzedaży brutto 38,89% 40,67% 39,54% 38,51% 37,43%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $219 970K ÷ $565 568K
= 38,89%