Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 299 714 257 295 261 097 271 383 246 694
Zapasy w tys. USD 99 611 81 586 81 948 80 804 85 172
Rotacja zapasów 3,01 3,15 3,19 3,36 2,90

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $299 714K ÷ $99 611K
= 3,01