Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 427 154 345 598 299 714 257 295 261 097
Zapasy w tys. USD 153 674 119 856 99 611 81 586 81 948
Rotacja zapasów 2,78 2,88 3,01 3,15 3,19

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $427 154K ÷ $153 674K
= 2,78