Badger Meter Inc. (BMI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 347 832 261 360 220 851 200 094 164 659
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 110 312 82 146 65 199 57 247 60 015
Wskaźnik płynności bieżącej 3,15 3,18 3,39 3,50 2,74

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $347 832K ÷ $110 312K
= 3,15