Badger Meter Inc. (BMI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 261 360 220 851 200 094 164 659 158 623
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 82 146 65 199 57 247 60 015 93 109
Wskaźnik płynności bieżącej 3,18 3,39 3,50 2,74 1,70

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $261 360K ÷ $82 146K
= 3,18