Badger Meter Inc. (BMI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 303 921 281 277 261 360 245 692 219 313 204 112 220 851 232 750
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 97 335 88 509 82 146 79 835 72 309 71 766 65 199 60 192
Wskaźnik płynności bieżącej 3,12 3,18 3,18 3,08 3,03 2,84 3,39 3,87

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $303 921K ÷ $97 335K
= 3,12