Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 565 568 505 198 425 544 424 625 433 732
Aktywa razem w tys. USD 603 047 530 818 468 380 421 893 392 691
Rotacja aktywów razem 0,94 0,95 0,91 1,01 1,10

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $565 568K ÷ $603 047K
= 0,94