Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 703 592 565 568 505 198 425 544 424 625
Aktywa razem w tys. USD 716 919 603 047 530 818 468 380 421 893
Rotacja aktywów razem 0,98 0,94 0,95 0,91 1,01

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $703 592K ÷ $716 919K
= 0,98