Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 565 568 553 993 534 722 519 758 505 198 481 779 466 628 434 878
Aktywa razem w tys. USD 603 047 574 373 560 031 545 938 530 818 519 027 499 016 486 295
Rotacja aktywów razem 0,94 0,96 0,95 0,95 0,95 0,93 0,94 0,89

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $565 568K ÷ $603 047K
= 0,94