Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 427 154 345 598 299 714 257 295 261 097
Zobowiązania handlowe w tys. USD 81 807 71 440 41 859 34 923 31 523
Rotacja zobowiązań 5,22 4,84 7,16 7,37 8,28

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $427 154K ÷ $81 807K
= 5,22