Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 345 598 299 714 257 295 261 097 271 383
Zobowiązania handlowe w tys. USD 71 440 41 859 34 923 31 523 22 469
Rotacja zobowiązań 4,84 7,16 7,37 8,28 12,08

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $345 598K ÷ $71 440K
= 4,84