Badger Meter Inc. (BMI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 191 782 138 052 87 174 72 273 48 871
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 214 13 273 8 709 5 303 7 910
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 131 948 110 312 82 146 65 199 57 247
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,55 1,37 1,17 1,19 0,99

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($191 782K + $13 214K) ÷ $131 948K
= 1,55