Badger Meter Inc. (BMI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 126,58 121,31 115,74 114,56 108,68
Cykl należności dni 49,47 47,59 52,91 52,75 55,79
Cykl zobowiązań dni 75,45 50,98 49,54 44,07 30,22
Cykl konwersji gotówki dni 100,60 117,92 119,11 123,24 134,25

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 126,58 + 49,47 – 75,45
= 100,60