Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 565 568 505 198 425 544 424 625 433 732
Property, plant and equipment w tys. USD 73 542 78 050 82 705 85 761 90 321
Rotacja aktywów trwałych 7,69 6,47 5,15 4,95 4,80

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $565 568K ÷ $73 542K
= 7,69