Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 505 198 425 544 424 625 433 732 402 440
Należności w tys. USD 65 866 61 689 61 365 66 300 58 210
Rotacja należności 7,67 6,90 6,92 6,54 6,91

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $505 198K ÷ $65 866K
= 7,67