Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 565 568 505 198 425 544 424 625 433 732
Należności w tys. USD 76 651 65 866 61 689 61 365 66 300
Rotacja należności 7,38 7,67 6,90 6,92 6,54

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $565 568K ÷ $76 651K
= 7,38