Badger Meter Inc. (BMI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 138 052 87 174 72 273 48 871 13 086
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 273 8 709 5 303 7 910 4 469
Należności w tys. USD 76 651 65 866 61 689 61 365 66 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 110 312 82 146 65 199 57 247 60 015
Wskaźnik płynności szybkiej 2,07 1,97 2,14 2,06 1,40

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($138 052K + $13 273K + $76 651K) ÷ $110 312K
= 2,07