Badger Meter Inc. (BMI)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 87 295 78 723 65 156 62 148 56 869
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 442 422 403 070 361 259 331 068 303 503
Zwrot z kapitału całkowitego 19,73% 19,53% 18,04% 18,77% 18,74%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $87 295K ÷ ($0K + $442 422K)
= 19,73%