Badger Meter Inc. (BMI)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 66 496 60 884 49 343 47 177 27 790
Kapitał własny w tys. USD 442 422 403 070 361 259 331 068 303 503
ROE 15,03% 15,11% 13,66% 14,25% 9,16%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $66 496K ÷ $442 422K
= 15,03%