Badger Meter Inc. (BMI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 100 210 89 219 87 174 67 038 57 359 51 402 72 273 93 901
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 027 10 891 8 709 13 083 7 210 6 817 5 303 4 156
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 97 335 88 509 82 146 79 835 72 309 71 766 65 199 60 192
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,18 1,13 1,17 1,00 0,89 0,81 1,19 1,63

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($100 210K + $15 027K) ÷ $97 335K
= 1,18