Badger Meter Inc. (BMI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 162 910 141 805 128 361 138 052 114 787 100 210 89 219 87 174
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 191 18 013 15 892 13 273 13 742 15 027 10 891 8 709
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 128 782 118 914 115 786 110 312 101 785 97 335 88 509 82 146
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,45 1,34 1,25 1,37 1,26 1,18 1,13 1,17

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($162 910K + $23 191K) ÷ $128 782K
= 1,45