Badger Meter Inc. (BMI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 360 204 345 598 336 152 323 219 312 913 299 714 287 077 278 087
Zobowiązania handlowe w tys. USD 79 549 71 440 65 462 61 597 52 437 41 859 42 408 41 252
Rotacja zobowiązań 4,53 4,84 5,14 5,25 5,97 7,16 6,77 6,74

2023/Q1 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $360 204K ÷ $79 549K
= 4,53