Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2024/Q1
(27 maj 2023)
2023/Q4
(25 lut 2023)
2023/Q3
(26 lis 2022)
2023/Q2
(27 sie 2022)
2023/Q1
(28 maj 2022)
2022/Q4
(26 lut 2022)
2022/Q3
(27 lis 2021)
2022/Q2
(28 sie 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 103 132 1 105 420 1 073 618 1 061 916 1 052 538 1 039 820 1 044 574 1 019 035
Zobowiązania handlowe w tys. USD 77 638 86 549 70 137 86 871 88 908 92 104 80 995 79 166
Rotacja zobowiązań 14,21 12,77 15,31 12,22 11,84 11,29 12,90 12,87

2024/Q1 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 103 132K ÷ $77 638K
= 14,21