Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
2018
(3 mar 2018)
2017
(4 mar 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 440 700 1 313 980 1 230 770 1 387 440 1 402 640 1 326 170 1 114 530
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 105 420 1 039 820 955 084 1 068 480 1 109 070 992 655 822 510
Zysk ze sprzedaży brutto 335 273 274 161 275 690 318 959 293 565 333 518 292 023
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 209 485 202 643 180 094 231 111 226 281 219 234 169 798
Zysk operacyjny 125 788 71 518 95 596 87 848 67 284 114 284 122 225
Koszty odsetek netto 7 660 3 767 4 408 0 8 094 4 970 -37
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 116 621 13 869 22 611 79 750 58 662 109 880 122 805
Podatek dochodowy 12 514 10 383 7 175 17 836 12 968 30 392 37 015
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 104 107 3 486 15 436 61 914 45 694 79 488 85 790