Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 169 837 162 000 163 000 212 500 245 724
Kapitał własny w tys. USD 396 408 386 199 492 745 516 778 496 317
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,43 0,42 0,33 0,41 0,50

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $169 837K ÷ $396 408K
= 0,43