Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 19 924 37 583 47 277 14 952 17 087
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 517 20 820 25 160 25 481 16 451
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 242 549 232 946 217 552 276 857 227 512
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,25 0,33 0,15 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($19 924K + $26 517K) ÷ $242 549K
= 0,19