Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 169 837 162 000 163 000 212 500 245 724
Aktywa razem w tys. USD 915 365 887 863 1 015 100 1 128 990 1 068 170
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,18 0,16 0,19 0,23

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $169 837K ÷ $915 365K
= 0,19