Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Rotacja zapasów 9,87 9,38 9,33 7,39 8,31
Rotacja należności 6,46 7,79 7,00 7,05 7,28
Rotacja zobowiązań 12,77 11,29 12,53 15,47 15,36
Rotacja kapitału pracującego 10,25 12,52 9,25 13,21 9,71

Średnia liczba dni

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Cykl zapasów dni 36,98 38,93 39,10 49,42 43,92
Cykl należności dni 56,52 46,83 52,17 51,77 50,16
Cykl zobowiązań dni 28,58 32,33 29,12 23,59 23,77

Długoterminowe

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Rotacja aktywów trwałych 5,79 5,26 4,12 4,28 4,44
Rotacja aktywów razem 1,57 1,48 1,21 1,23 1,31