Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 105 420 1 039 820 955 084 1 068 480 1 109 070
Zapasy w tys. USD 112 010 110 897 102 320 144 671 133 439
Rotacja zapasów 9,87 9,38 9,33 7,39 8,31

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 105 420K ÷ $112 010K
= 9,87