Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 19 924 37 583 47 277 14 952 17 087
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 517 20 820 25 160 25 481 16 451
Należności w tys. USD 223 101 168 592 175 917 196 806 192 767
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 242 549 232 946 217 552 276 857 227 512
Wskaźnik płynności szybkiej 1,11 0,97 1,14 0,86 0,99

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($19 924K + $26 517K + $223 101K) ÷ $242 549K
= 1,11