Apogee Enterprises Inc. (APOG)

ROA

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 104 107 3 486 15 436 61 914 45 694
Aktywa razem w tys. USD 915 365 887 863 1 015 100 1 128 990 1 068 170
ROA 11,37% 0,39% 1,52% 5,48% 4,28%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $104 107K ÷ $915 365K
= 11,37%