Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 440 700 1 313 980 1 230 770 1 387 440 1 402 640
Property, plant and equipment w tys. USD 248 867 249 995 298 443 324 386 315 823
Rotacja aktywów trwałych 5,79 5,26 4,12 4,28 4,44

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 440 700K ÷ $248 867K
= 5,79