Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 105 420 1 039 820 955 084 1 068 480 1 109 070
Zobowiązania handlowe w tys. USD 86 549 92 104 76 204 69 056 72 219
Rotacja zobowiązań 12,77 11,29 12,53 15,47 15,36

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 105 420K ÷ $86 549K
= 12,77