Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 383 101 337 892 350 674 381 910 371 898
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 242 549 232 946 217 552 276 857 227 512
Wskaźnik płynności bieżącej 1,58 1,45 1,61 1,38 1,63

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $383 101K ÷ $242 549K
= 1,58