Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 440 700 1 313 980 1 230 770 1 387 440 1 402 640
Aktywa razem w tys. USD 915 365 887 863 1 015 100 1 128 990 1 068 170
Rotacja aktywów razem 1,57 1,48 1,21 1,23 1,31

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 440 700K ÷ $915 365K
= 1,57