Apogee Enterprises Inc. (APOG)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(25 lut 2023)
2022
(26 lut 2022)
2021
(27 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(2 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 440 700 1 313 980 1 230 770 1 387 440 1 402 640
Working capital w tys. USD 140 552 104 946 133 122 105 053 144 386
Rotacja kapitału pracującego 10,25 12,52 9,25 13,21 9,71

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 440 700K ÷ $140 552K
= 10,25