Amazon.com Inc. (AMZN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 86 780 000 64 169 000 63 970 000 64 405 000 70 026 000 58 662 000 60 710 000 66 385 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 164 917 000 145 214 000 148 238 000 147 570 000 155 393 000 140 363 000 140 291 000 139 508 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,53 0,44 0,43 0,44 0,45 0,42 0,43 0,48

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($86 780 000K + $0K) ÷ $164 917 000K
= 0,53