Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(30 wrz 2022)
2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
2022/Q2
(31 gru 2021)
2022/Q1
(30 wrz 2021)
2021/Q4
(30 cze 2021)
2021/Q3
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 345 000 1 207 700 1 436 300 1 634 200 1 745 000 1 602 100 2 575 200 1 891 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 636 300 33 821 900 50 198 000 59 018 900 46 626 300 47 676 100 35 439 200 42 095 500
Należności w tys. USD 3 162 300 2 939 200 3 170 600 3 250 700 2 736 000 2 769 700 2 727 400 2 765 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 46 813 700 39 166 200 55 158 700 63 106 500 49 084 000 49 669 900 38 094 800 44 615 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 0,97 0,99 1,01 1,04 1,05 1,07 1,05

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 345 000K + $41 636 300K + $3 162 300K) ÷ $46 813 700K
= 0,99


Analiza porównawcza

2023/Q2