Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q2
(31 gru 2023)
2024/Q1
(30 wrz 2023)
2023/Q4
(30 cze 2023)
2023/Q3
(31 mar 2023)
2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(30 wrz 2022)
2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 641 300 1 441 400 2 083 500 1 828 400 1 345 000 1 207 700 1 436 300 1 634 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 43 529 700 35 943 600 37 077 500 46 617 700 41 636 300 33 821 900 50 198 000 59 018 900
Należności w tys. USD 3 372 400 3 095 100 3 009 600 3 072 100 3 162 300 2 939 200 3 170 600 3 250 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 097 700 41 228 700 42 767 600 51 536 100 46 813 700 39 166 200 55 158 700 63 106 500
Wskaźnik płynności szybkiej 1,01 0,98 0,99 1,00 0,99 0,97 0,99 1,01

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 641 300K + $43 529 700K + $3 372 400K) ÷ $48 097 700K
= 1,01


Analiza porównawcza

2024/Q2