Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 70,14 66,34 61,08 62,81 54,35
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 70,14 66,34 61,08 62,81 54,35

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 70,14 – —
= 70,14


Analiza porównawcza

2022