Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200 13 325 800
Working capital w tys. USD -353 800 2 647 000 1 437 500 1 714 600 1 636 400
Rotacja kapitału pracującego 5,67 10,15 8,27 8,14

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $16 498 300K ÷ $-353 800K
= —


Analiza porównawcza

2022