Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 012 200 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200
Working capital w tys. USD -597 000 -353 800 2 647 000 1 437 500 1 714 600
Rotacja kapitału pracującego 5,67 10,15 8,27

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $18 012 200K ÷ $-597 000K
= —


Analiza porównawcza

2023