Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa razem w tys. USD 63 068 200 48 772 500 39 165 500 41 887 700 37 088 700
Kapitał własny w tys. USD 3 225 300 5 670 100 5 752 200 5 399 900 3 459 600
Wskaźnik dźwigni finansowej 19,55 8,60 6,81 7,76 10,72

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $63 068 200K ÷ $3 225 300K
= 19,55


Analiza porównawcza

2022