Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa razem w tys. USD 50 971 000 63 068 200 48 772 500 39 165 500 41 887 700
Kapitał własny w tys. USD 3 509 100 3 225 300 5 670 100 5 752 200 5 399 900
Wskaźnik dźwigni finansowej 14,53 19,55 8,60 6,81 7,76

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $50 971 000K ÷ $3 509 100K
= 14,53


Analiza porównawcza

2023