Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200 13 325 800
Należności w tys. USD 3 170 600 2 727 400 2 441 300 2 439 300 1 984 200
Rotacja należności 5,20 5,50 5,98 5,81 6,72

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $16 498 300K ÷ $3 170 600K
= 5,20


Analiza porównawcza

2022